היריון ולידה בעולם של הלכה: טיפול פמיניסטי ונשים חרדיות

היריון ולידה : נשים חרדיות 154 מערך המחקר : מתודה מחקרית איכותנית יושמה על ראיונות עומק חצי מובנים עם עשרים נשים חרדיות . ממצאים : הקפדה על ההלכה היהודית וציות לסמכות רבנית תורמים לקבלת החלטות בתחום הבריאות ולחוויה מיטיבה של נשים חרדיות בהיריון ולידה . דיון : הדיון עוסק בהשלכה של הקפדה על ההלכה היהודית וציות לסמכות רבנית על הטיפול הפמיניסטי, ומציג דרכי התמודדות עם אתגרים הניצבים בפני המטפלת הפמיניסטית . הדיון מדגיש את חשיבות הכשרתה ונכונותה של המטפלת להתנהל בתבונה וברגישות תרבותית בבואה לטפל בחוויות ההיריון והלידה של נשים חרדיות . מסקנה : טיפול פמיניסטי מועיל לנשים חרדיות כאשר הוא רגיש תרבות, וכך גם במקרה של התרבות החרדית, הסותרת לכאורה את העקרונות הפמיניסטיים . מילות מפתח : נשים חרדיות ; התנהגות מקדמת בריאות ; חוויות היריון ולידה ; טיפול פמיניסטי . מבוא מטפלים פמיניסטים נדרשים לפתח התערבויות מותאמות לנשים חרדיות בתקופת ההיריון והלידה לאור השתייכותן לחברה מובדלת תרבותית המקפידה על הלכות התורה ונשמעת לסמכות רבנית . נשים המשתייכות לחברה החרדית מתנסות בחוויית ההיריון והלידה באופן תדיר, וה...  אל הספר
רסלינג