פסיכותרפיה פמיניסטית בישראל: בין אידיאולוגיה לפרקטיקה

פניכותרפיה פמינינטית בישראל 68 לכדי פרדיגמה מקצועית ומובילת שינוי בעולם הטיפול . כיום, הפסיכותרפיה הפמיניסטית מספקת מענה טיפולי ומחנכת את הדורות הבאים של גברים ונשים, מטופלים ומטפלים, עובדים ועובדות סוציאליות, פסיכולוגים ופסיכולוגיות, ואף משפיעה על מערכת הבריאות ומקצועות הבריאות ( סיעוד, רפואה ועוד ) . התפיסה שהטיפול חייב להתייחס לקשר בין הפרט לבין ההקשר החברתי והפוליטי של חייו השפיעה על השיח הטיפולי והאבחוני בבריאות הנפש והגוף בישראל ובעולם . מטרת המאמר להציג את הידע על התהוות הפסיכותרפיה הפמיניסטית "כתרפיה מובילת שינוי" ולהציג את השפעתו של ידע זה על השיח הטיפולי המסורתי בישראל . בנוסף, המאמר יבחן את המודעות לסוגיות פמיניסטיות בישראל העולות בשיח הטיפולי הפמיניסטי בארץ . לקראת סופו של המאמר תידון התהודה ההדדית במרחב הטיפולי הפמיניסטי ובתפיסת העולם הטיפולית‑‑פמיניסטית, הגורסת שהקולות המושתקים הם הפוטנציאל לחוכמה ולידע הגדולים ביותר בתהליך השינוי שאליו שואפת הפסיכותרפיה . מילות מפתח : טיפול פמיניסטי ; נשים ; בריאות נפשית ופיזית ; הֶֶקשר המטופל ; האישי הוא הפוליטי . מבוא שנת 2001 : ישראל ...  אל הספר
רסלינג