טיפול פמיניסטי בארצות הברית: סקירה היסטורית

טיפול פמינינטי בארה"ב 20 זהות מינית ומגדרית התואמת את הזהות הביולוגית ) לתאר את עצמן כתרפיסטיות פמיניסטיות ; הן תיארו את עבודתן באמצעות אמירה ברורה ופשוטה : "לא מה שנעשה בדרך כלל בפסיכותרפיה עם נשים" . החל מאמצע שנות ה‑‑ 80 של המאה ה‑‑ 20 מטפלות פמיניסטיות הרגישו צורך במודל שיגדיר "מה כן" נכלל בטיפול פמיניסטי ולא רק "מה לא" . פרק זה סוקר את התפתחות התיאוריות הפמיניסטיות החל מתקופה זו, ודן בהתפתחות הטיפול הפמיניסטי מפרקטיקה המבוססת כמעט לחלוטין על פסיכותרפיסטיות סיסג'נדריות העובדות עם מטופלות סיסג'נדריות, לפרקטיקה שבה מגדר המטפלת והזהות המינית שלה פחות משמעותיים, והדגש מושם בה על המודעות הפמיניסטית הביקורתית שלה . במקביל להתפתחויות אלה הושם דגש על הצטלבויות חברתיות כמושג מרכזי בתיאוריה הפמיניסטית של סוף המאה הקודמת ותחילת המאה ה‑‑ 21 . הפרק דן גם בהתפתחויות עדכניות של פרדיגמות כוללניות, אינטגרטיביות ובין‑‑לאומיות, של התיאוריה הפמיניסטית והטיפול הפמיניסטי שצמחו בייחוד בחלקו הדרומי של הגלובוס . הפרק מסתיים בדיון בכיוונים עתידיים להתפתחות התיאוריה של הטיפול הפמיניסטי, במיוחד לאור קולות חדש...  אל הספר
רסלינג