הקדמה חוכמת השוליים

חוכמת השוליים 12 ומושפעת מלחצים חברתיים ותרבותיים . מגדר, מיקום חברתי וכוח הם בין ההיבטים המכריעים בהתפתחותן של אוכלוסיות מוחלשות ובתהליכי פתרון ושינוי עבורן . הספר מעניק העדפה לידע שהופק דרך מי שהוגדרו כ"אחר" על ידי התרבות השלטת, ולכן יש בו חשיבות מיוחדת עבור אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש העוסקים בטיפול נפשי . חוכמה מהשוליים יוצאת לאור בספר זה דרך מחקר וידע קליני שמתורגם לעקרונות טיפול סמוכי‑‑חוויה ופרו‑‑פמיניסטיים . הפרקים הראשונים נכתבו לספר על ידי נשות ואנשי טיפול מהשירות "אישה ב‑‑שלה" במרכז לחקר וקידום בריאות האישה באוניברסיטת בן גוריון, שירות שאימץ לליבו אידיאולוגיה פמיניסטית המשולבת בטיפולים מטווח רחב של גישות . המרכז נוסד ב‑‑ 1999 ומנוהל עד היום על ידי פרופ' ג'ולי צוויקל - העורכת השנייה . שירות "אישה ב‑‑שלה", אחד הפרויקטים של המרכז, נוסד ב‑‑ 2008 על ידי תרומה ייחודית מעיזבונה של גב' גולדי איבנר ( 2012 , Cwikel and Ifergane ) . מראשיתו ובמשך קרוב לעשור ד"ר מירב רבינוביץ, העורכת הראשונה, עשתה בו עבודה קלינית והיא משמשת עד כה כחברה בוועדת ההיגוי במרכז . אל מחברים מ"אישה ב‑‑שלה" הצט...  אל הספר
רסלינג