נספח שלישי: הכיבוש הפרסי של ירושלים (614 לספירה) – הערכה ארכאולוגית גדעון אבני

104 נספח שלישי שבוצעו בכל האתרים לא נמצאה עדות מפורשת להרס שנגרם בראשית המאה השביעית . יתרה מזו, החפירות בשיח' באדר חשפו שרידי מתחם של מנזר שהיה בשימוש עד אמצע או סוף המאה השביעית, בלי שום עקבות של הרס אלים . כנסיות אלאונה וגת שמנים שעל מדרונות הר הזיתים היו, לדברי אאוטיכיוס, הראשונות שנהרסו בידי הפרסים, והן נותרו בשממונן "עד עצם היום הזה" . 62 ואולם שום עדות מפורשת להרס כזה לא נמצאה בחפירה שנערכה בגת שמנים בתחילת המאה העשרים, ושפורסמה ללא תיעוד שיטתי של הממצאים . 63 שתי כנסיות התגלו באתר, הקדומה מן התקופה הביזנטית והמאוחרת מן התקופה הצלבנית . בין מעט נרות השמן שהתגלו ופורסמו ישנו אחד מן התקופה המוסלמית הקדומה, 64 ולפיכך נראה כי הכנסייה הקדומה לא נהרסה בידי הפרסים אלא המשיכה לפעול גם בתקופה זו . תמונה דומה מתקבלת גם מהחפירות בכנסיית הניאה ( תיאוטוקוס, הכנסייה החדשה של מריה הקדושה אם האלוהים ) , שנבנתה בימיו של יוסטיניאנוס במאה השישית ככנסייה השנייה בחשיבותה בירושלים אחרי כנסיית הקבר הקדוש . הטענה שעל פיה ניזוקה הכנסייה בזמן הכיבוש הפרסי 65 הופרכה מן החפירות באתר, שבהן לא נמצאה עדות להר...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית