הקדמה

18 הקדמה השורשים הסבוכים של המבנים התרבותיים, הדתיים והפוליטיים של שלהי העת העתיקה במזרח הקרוב . בכתיבת הרצאות אלה ובעריכתן היו לי לתועלת רבה, כמו לעיתים קרובות כל כך בעבר, למדנותו ושיקול דעתו של כריסטופר ג'ונס . גלן ו' באוארסוק המכון ללימודים מתקדמים פרינסטון  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית