אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה

אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה החברה ההיסטורית הישראלית ·Ó˙ È¯Â˘ÏÈÌ Ï‰ÈÒ˯ȉ Úφ˘Ì ÓÁ̆˘Ë¯Ô נטלי�זימון�דייוויס מת נ ו ת בצרפת�של�המאה�השש�עשרה החברה�ההיסטורית�הישראלית גלן ו' באואֶרסוק גלן ו' באוארסוק אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה במת ירושלים להיסטוריה על שם מנחם שטרן המערכת יוסף קפלן ( יו"ר ) , אורה לימור, שולמית שחר א . קרלו גינצבורג : היסטוריה, רטוריקה, הוכחה ב . אנתוני ד' סמית : האומה בהיסטוריה ג . פיטר בראון : עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת ד . נטלי זימון דייוויס : מתנות בצרפת של המאה השש עשרה ה . פרגוס מילר : הרפובליקה הרומית בראי ההגות המדינית ו . סנג'יי סוברהמניים : שלוש דרכים להיות זר ז . היינץ שילינג : אירופה אחרי הרפורמציה : דינמיקה של תמורות ח . גלן ו' באוארסוק : אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה גלן ו' באוארסוק אימפריות מתנגשות בשלהי העת העתיקה תרגמה מאנגלית צילה אלעזר החברה ההיסטורית הישראלית ירושלים Originally published in English under the title Empires in Collision in Late Antiquity by G . W . Bowersock University Press of New England Brandeis Universit...  אל הספר
החברה ההיסטורית הישראלית