פרק 12 בני בית וזרים כאחד

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 258 האווירה בעיר פרנקפורט שעל נהר המיין הייתה אמת מידה למעמדם החדש של היהודים בגרמניה, ובמשך רוב שנות השבעים היא אכן הייתה מתוחה במיוחד . באותן שנים ניסו סטודנטים רדיקלים למנוע את שיפוצם ושיקומם של כמה בניינים ברובע Westend הישן של העיר במסגרת מה שראו כמאבק נגד סילוק העניים כדי לאפשר את פיתוח עסקיהם של העשירים, או במילים אחרות — נגד מה שהם הגדירו "קפיטליזם נצלני" . העובדה שכמה מבעלי הבניינים האלה היו יהודים, ושהם חברו לאחרים בהתנגדותם לפעולותיהם של הסטודנטים, חיממה את האווירה עוד יותר . הקרב קיבל משנה עוצמה כאשר מורדים צעירים ניסו למנוע את הריסתם של כמה שרידים ארכאולוגיים ב- Judengasse ( רחוב היהודים ) ההיסטורי, שנכלל בתוכנית השיקום של העיר העתיקה . מאוחר יותר, ב- ,1984 התלהטו הרוחות כאשר התיאטרון העירוני התעקש להעלות בכורה עולמית של מחזהו של ריינר ורנר פַסבּינדֶר Der Müll, die Stadt und der Tod ( "האשפה, העיר והמוות" ) , שהיה לדעת רבים אנטישמי באופן בוטה . בנקודה זו הובילה לפתע ההנהגה השמרנית של הקהילה היהודית את המאבק, השתלטה על במת התיאטרון באקט של מרי...  אל הספר
כרמל