פרק 10 התהום

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 212 מ״קהילת העם״, ה- Volkgemeinschaft . עבור רבים הם מעולם לא התקבלו כחברים לגיטימיים בקהילה זו, והיא הוגדרה כעת ממילא לא עוד על בסיס אזרחות גרמנית אלא על בסיס הגדרה גזעית — המקור לכל ריבונות במדינה הנאצית . היהודים היו על הכוונת . המערכה נגדם נוהלה ביעילות ובקנאות . אחרי יותר ממאה שנות מאבק לשוויון, ויותר משישים שנה אחרי שכל הגברים היהודים הבוגרים קיבלו הכרה מלאה כאזרחים גרמנים שווי זכויות וחובות, החל כעת תהליך ביטול מהיר של האמנציפציה . מטר של צווים שהתפרסמו מדי 3 אחרי שהנאציםיום ביומו, וסערה של תקנות חקיקה ניחתו ברצף מהיר . ביטלו את כל החירויות הליברליות במדינה, הוציאו את הקומוניסטים אל מחוץ לחוק, ריסקו את הסוציאל-דמוקרטיה והעבירו את ״חוק ההסמכה״, שאפשר להם לפעול גם בלי הסכמת הפרלמנט, הם פתחו במערכה אנטישמית חסרת תקדים . ראשית התמקדו ביהודים ממזרח אירופה . אלה שנמצא פגם כלשהו במסמכי ההגירה שלהם, גורשו מייד . כ- 17,000 גברים, נשים וילדים הוחזרו לפולין, שם נאלצו להתגורר במחנות מעבר ובתנאים לא תנאים . אחר כך פנו לטפל ביהודי גרמניה . צעדי ההדרה החלו בדיוק ...  אל הספר
כרמל