פרק 8 במלחמה — יחד ולחוד

במלחמה נ יחד ולחוד 173 ולהגשים את ה-״ union sacrée ״, האיחוד הלאומי המקודש, כהכנה לקרב הגנה על המולדת . כעת נדרשו הצרפתים לפעול יחד ולהניח בצד את כל המחלוקות הקודמות שביניהם . הלך הרוח בברלין היה דומה, ואם אפשר — לוחמני עוד יותר . מאות אלפים גדשו את שדרות אונטר-דן-לינדן והריעו לקייזר, שהבטיח לראות בעתיד ״רק גרמנים״, בלי מעמדות ושיוכים, וקרא גם הוא לאחדות ול"אחווה מבפנים" כדי לעמוד יחדיו מול האויבים מבחוץ . ״עננת העשן האמוציונלית״ הזאת, כפי שכינה אותה הסופר והפוליטיקאי ארנסט טוׂלֶר, אפפה את הציבור כולו . העיתונים דיווחו שבתוך יומיים התנדבו יותר ממיליון גברים להתגייס לצבא . במתגייסים הוזכרו גם שמות של משוררים מפורסמים, סופרים, מלומדים ואומנים . המשורר הנאו-רומנטי ריכרד דֶהמֶל, למשל, התעקש להתגייס אף שהיה בן למעלה מחמישים ומימיו לא היה חייל . הרמן הֶסֶה התנדב אך מייד נדחה, וריינר מריה רילקֶה, שבהמשך נהיה פציפיסט מוצהר, חש בתחילה התעלוּת מן ״החוויה הדיוניסית״ של אותם הימים . הסוציולוג גאורג זימֶל ומבקר האומנות פרידריך גוּנדוׂלף, שניהם ממוצא יהודי, גילו התלהבות לא פחותה, וכמוהם גם הצייר פרנ...  אל הספר
כרמל