פרק 7 הישגים וזחיחות דעת

הישגים וחחיחות דעת 163 עטו של האוּפּטמאן ומחזות אקספרסיוניסטיים ניסיוניים אחרים ; של האופרות המוקדמות של ריכרד שטראוס והסימפוניות הגדולות של ברהמס . אלה היו גם שנים של תגליות מדעיות גדולות בפיזיקה, פריצות דרך בביולוגיה של התא ובכימיה פיזיקלית והתקדמות מרשימה ברפואה . גרמניה נמצאה ללא עוררין בחזית כל התחומים 19 הרבים והמגוונים הללו . התפקיד שמילאו היהודים בפריחה הזאת ידוע וסופר לא אחת . כפי שראינו, היו היהודים מתומכיה הנלהבים ביותר של המודרנה . וכך, למשל, למרות האנטישמיות הגלויה של ואגנר הם היו בנאמנים שבמאזיניו . נפוץ היה לראותם גם בהופעות של תיאטרון מודרני, ובראשית המאה העשרים בהופעות של התיאטרון האקספרסיוניסטי . סיפורה של הסצנה התרבותית של ברלין, על צרכני התרבות היהודים שלה ושלל יוצריה היהודים המוכשרים, מתועד ביסודיות . ידוע ומתועד למכביר גם סיפורה של וינה בסוף המאה, עיר שהייתה מחוץ לקיסרות הגרמנית אך נשארה תמיד, כפי שראינו, חלק מהמרחב הגרמני המרכז-אירופי . התרבות הווינאית התפארה ברומנים של יאקוב וַסֶרמאן, במחזות של ארתור שניצלֶר, בפסיכואנליזה של פרויד, ואם נתעלם מטבילתו לנצרות — בהצ...  אל הספר
כרמל