פרק 6 האיחוד כקרע

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 126 המאורע החשוב ביותר בשנות החמישים, הרי שנות השישים היו שנים של סכסוכים בין-לאומיים שונים, בעיקר בתוך גרמניה וסביבה, סכסוכים שהגיעו לסיומם עם הניצחון הפרוסי על צרפת ב- 1871 . גם מנקודת מבט זו היו היהודים בעמדה שולית . ככלל, הפוליטיקה היהודית הייתה תמיד מוגבלת ומקומית . בהיעדר ממשלה, צבא או שאיפות לעוצמה לא שיחקו היהודים — כקבוצה — בזירה זו . כמובן, פה ושם הורגשו גם בשנות השישים האינטרסים המיוחדים שלהם, אך ככלל, עתה כמקודם, יכלו רובם בעיקר להתבונן במאורעות מנקודת המבט שלהם ולחוש את השלכותיהם מן המקום המיוחד שבו ניצבו . בתום עשור של דיכוי וריאקצייה בשנים שלאחר המהפכה החלו לנשב בגרמניה רוחות פוליטיות חדשות . בפרוסיה עלה לשלטון מלך חדש, תחילה כעוצֵר בסתיו ,1858 והחל מראשית 1861 כמלך לכל דבר . וילהלם הראשון, כפי שכונה, גילה נכונות לשקול דרישות ישנות וחדשות שהעלו הליברלים, ורוח חדשה של גמישות השפיעה על השיח הפוליטי בכל מקום, אף מעבר לגבולות פרוסיה . זו הייתה ראשיתו של מה שקרוי עד היום ״העידן החדש״ — הקדמה לעשור שהיה דרמטי ורב-אירועים באופן נדיר . העשור החדש ה...  אל הספר
כרמל