פרק 1 נאורות ללא סובלנות

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 28 ״בראשית לא הייתה כלל מהפכה״, ענה לו הנס-אולריך וֶהלר במשפט פתיחה משלו, ובכך הצביע הן על הביקורת שהייתה לו על ניפרדיי והן על גישתו שלו למודרניות, שהתמקדה בנושאים אחרים ובהצגת 1 אולם מעניין שהוא עושה שאלות הנובעות מן ההיסטוריה החברתית . זאת רק בפתיחת הכרך השני של ספרו, שהיה הראשון להתפרסם, ואילו הכרך הראשון שכתב פותח כבדרך אגב בשנת ,1700 ובכך מציע נקודת מוצא שבעצם טיבה איננה מדויקת ואף נתמכת בכותרת משנה מעורפלת כרונולוגית : ״מהפאודליזם של הרייך הישן למודרניזציה מתגוננת בתקופת הרפורמה״ . בהקשר זה קל להיזכר ב"היסטוריה של גרמניה במאה התשע-עשרה", פרי עטו של היינריך פון טרייטשקה, שהיה לקלסיקה מייד עם פרסומו ב- 1879 . הספר נפתח במבוא ארכני שמחזיר את הקורא עד ״שלום וסטפליה״ בשנת ,1648 כלומר קובע את נקודת המוצא שלו למעלה ממאה וחמישים שנה לפני שהחלה המאה התשע-עשרה המתנוססת בכותרת . למעשה הטקסט של טרייטשקה מתחיל אף קודם לכן ומספר בקצרה את סיפורה של גרמניה מאז הרפורמציה, מתוך שימת דגש על ההתגבשות הפוליטית המוקדמת של הממלכה הפרוסית . סוגים שונים של היסטוריונים בחרו ...  אל הספר
כרמל