פתח דבר

גרמניה ויהודיה — היסטוריה אחרת 8 עטי, אם ארצה לפרסם ספר על נושא זה . השבתי כמובן בחיוב . גם הספר המתוכנן היה מיועד במקורו לקהל קוראים גרמני, ומלכתחילה החלטתי שאייעד אותו לא רק לקוראים בעלי השכלה אקדמית ולהיסטוריונים מקצועיים אלא גם למתעניינים בציבור הרחב . את כתב היד הכנתי באנגלית . השתדלתי שיהיה קריא והמעטתי בהערות שוליים ובהפניות מלומדות . בתחילה קיבלתי עליי לשרטט את תולדות גרמניה רק בתקופה שבה עסקתי תמיד, דהיינו במהלך המאה התשע- עשרה . אך מייד בראשית הכתיבה התברר לי שעליי להתחיל מוקדם יותר ולפתוח בתקופת הנאורות, סביב אמצע המאה השמונה-עשרה . ובהמשך, גם בעקבות הדרישה של הוצאת הספרים בגרמניה, הסכמתי, אולי מתוך קלות ראש, למשוך את סיפור המעשה אל מעבר לנקודת הסוף שנקטתי תמיד, דהיינו עליית הנאצים לשלטון, ולכתוב ספר שמסתיים פחות או יותר בימינו אנו . רק משהגעתי לכתיבת הפרקים האחרונים, נוכחתי שהרחבה זו יש בה כדי לעניין את הקוראים, וכן יש לה הצדקה מתודית מלאה . הסיפור שאני מספרת אינו נגמר בשנת 1933 . הוא גם אינו נקטע עם סופה של מלחמת העולם השנייה, ב- 1945 . אפילו שואת היהודים, "הפתרון הסופי" ב...  אל הספר
כרמל