גרמניה ויהודיה היסטוריה אחרת

ש ו ל מ י ת ו ו ל ק ו ב היסטוריה אחרת ו י ה ו ד י ה ג ר מ נ י ה שולמית וולקוב גרמניה ויהודיה היסטוריה אחרת שולמית וולקוב גרמניה ויהודיה היסטוריה אחרת תרגם מאנגלית ניר רצ׳קובסקי כרמל • ירושלים Shulamit Volkov GERMAN HISTORY THROUGH JEWISH EYES Another History from the Eighteenth Century to the Present עריכת לשון : מיה פופר סדר : טל בר-און מפתח : אמנון ששון מסת״ב : 6 - 59 - 7805 - 965 - 978 © כל הזכויות שמורות, 2022 ת"ד ,39272 ירושלים 9546100 טל' 6540578 - 02 ; פקס 6511650 - 02 דוא"ל : carmel @ carmelph . co . il ; אינטרנט : www . carmelph . co . il Printed in Israel תשפ"ב / 2022  אל הספר
כרמל