ביבליוגרפיה

נעמי גל 474 http : / / www . dayan . org / kap / images / stories / arabwomen - - heb . pdf אבו רביעה ‑‑ קווידר, סראב, ווינר ‑‑ לוי, נעמי, תשע"א . "המרחב הפלסטיני, הישראלי והעצמי : מבט מחודש על זירות התמודדות של נשים פלסטיניות בישראל", המשפט טז : 375 - - 398 . - - - - - - - - - - , 2010 . "מבוא : נשים פלסטיניות בישראל : זהות יחסי כוח והתמודדות", בתוך : סראב אבו רביעה ‑‑ קווידר ונעמי וינר ‑‑ לוי ( עורכות ) , נשים פלסטיניות בישראל : זהות יחסי כוח והתמודדות , הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, עמ' 7 - - 26 . אבורוכון, סועאד 2009 . "עמדות מתבגרים כלפי רצח נשים על רקע טיעון חילול כבוד המשפחה", מפגש לעבודה חינוכית ‑ סוציאלית 30 : 37 - - 55 . אברם ‑‑ בוקובזה, חגית, 2012 . "שנים עשר הצעדים בטיפול בגבר האלים", בתוך : נתי רונאל ( עורך ) , חולף עם הרוח : טיפול לפי תכנית שנים ‑ עשר הצעדים , רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר אילן, עמ' 193 - - 214 . אברמוב, תהילה, 1990 . סוד הנשיות היהודית : היבטים על טהרת המשפחה , ירושלים : פלדהיים . אדיר, שרון, ודודאי, רני, 2005 . "תהליך ‘פתיחת הסוד' בקבוצה טיפולית לילדים שנח...  אל הספר
רסלינג