8 אלימות במשפחה של יוצאי אתיופיה

נעמי גל 432 העולים הגיעו מתרבות פטריארכלית והמעבר הביא להתמוטותם של המנגנונים החברתיים שפעלו במדינת המוצא . עלייה זו איננה הומוגנית ויש מספר הבדלים תרבותיים ומנהגיים בתוך העדה . יש הבחנה בין עדת ביתא ישראל והפלשמורה - האחרונים יהודים שהתנצרו למראית עין אך שמרו בסתר על דתם . חלוקה נוספת היא בין עירוניים וכפריים . בראש המשפחה עמד זקן המשפחה והמשפחה 585 הייתה מורכבת מקרבת דם ( "זמד" ) ומנישואים ( "אמאץ" ) . 586 יותר מ ‑‑ % 60 מהאוכלוסייה מתגוררים תפרוסת גיאוגרפית : בשני מחוזות עיקריים : מחוז המרכז ( כ ‑‑ % 38 ) ומחוז הדרום ( כ ‑‑ % 25 ) . מבין היישובים העירוניים, היישוב שבו מספר התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר היה נתניה ( כ ‑‑ 9 . 11 אלף איש ) , ואילו היישוב שבו אחוז התושבים ממוצא אתיופי הגבוה ביותר מכלל אוכלוסיית היישוב הוא קרית מלאכי ( % 3 . 16 ) . נישואים : בני האוכלוסייה נישאים בגיל מבוגר בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית . הגיל החציוני בנישואים ראשונים בקרב הגברים עמד ב ‑‑ 2016 על 2 . 29 ( גבוה ב ‑‑ 7 . 1 שנים מגילם החציוני של החתנים היהודים ) . בקרב הנשים עמד הגיל החציוני על 7 . 26 ב...  אל הספר
רסלינג