7 אלימות בקרב עולים מחבר העמים

נעמי גל 410 השתייכו לאשכול אקולטורציה סלקטיבית - הצלחה חומרית לצד קושי בהשתלבות חברתית ובהזדהות עם ישראל . העולים באשכול הראשון שייכים לקבוצת הסיכוי והיתר ( % 66 ) שייכים לקבוצות הסיכון ( ליסיצה ובוקק ‑‑ כהן 2013 ) . ההון האנושי גבוה ואחוז המשכילים גבוה מאוד, ו ‑‑ % 60 מבין העובדים הם בעלי מקצועות הצווארון הלבן ( הורוביץ 1996 ) . אפיונים דמוגרפיים : יחסית לאוכלוסייה היהודית בארץ יש אחוז גבוה של נשים, אחוז נמוך של ילדים, אחוז גבוה מאוד של קשישים, רמת פריון נמוכה, אחוז גבוה של משפחות חד ‑‑ הוריות ומספר לא מבוטל של לא יהודים על פי ההלכה ( כ ‑‑ % 10 ) ( מרקוביצקי ואחרים 2006 ) . הדפוס המשפחתי האופייני הוא של חד ‑‑ הוריות, רב ‑‑ דוריות וריבוי משקי בית שבהם בני הזוג אינם נשואים ( שם : 133 ) . האישה מאופיינת בעצמאות כלכלית, והסבתא והסבא מגדלים את הילדים בעוד ההורים עסוקים בקריירה שלהם . מכאן שקיימת אי ‑‑ תלות בין בני הזוג ורדוקציה בסמכות ובסטטוס של הגבר, שיוצרת א ‑‑ סימטריה במאזן הכוחות לטובת האישה . במצב של הגירה, א ‑‑ סימטריה זו הולכת ומתחדדת בשל הסתגלותה המהירה של האישה לדפוסי המדינה הקולט...  אל הספר
רסלינג