הקדמה

נעמי גל 402 ולמתחים וקונפליקטים שלא היו בזוגיות בעבר, ואם אלה התקיימו, הרי שהם מתעצמים ( מרקוביצקי ואחרים 2006 : 131 ) . במעבר מחברות מסורתיות לחברות מודרניות מצפים מגברים שהתנהלו במשך דורות בתרבות מסוימת, שבה האלימות כלפי נשים הייתה לגיטימית, לשנות את התנהלותם . בחברת היעד מצופה מהגברים להפנים את השינוי הקיצוני של שוויון זכויות מגדרי, דבר הגורם לפגיעה קשה בכבודם . זה בולט בעיקר בעליות לישראל, ובעיקר 555 ההתמודדות לא אחת גורמת לדיכאון קשה, בעדה האתיופית . במיוחד בקרב הגברים שאיבדו רבות מיוקרתם וממעמדם, והילדים נחשפים להתעללות הנובעת מתסכול ההורים והבוגרים במשפחה ( 2001 Roer - - Strier ) . מחקרים מראים כי האישה המהגרת מסתגלת מהר יותר מהגברים לשינויים ומאמצת דפוסי חשיבה והתנהגות של ארץ היעד . במעבר מחברה מסורתית שבה חלוקת תפקידים מגדרית קשיחה לחברה מודרנית, קבוצת הנשים מהווה קבוצת סיכון פגיעה במיוחד לאלימות הזוגית . זאת במיוחד כאשר יש היפוך תפקידים והנשים הופכות למפרנסות עיקריות בעוד הגברים מובטלים ועדיין מנסים להשליט את אורח החיים שהיה בארץ המוצא באמצעות הכוח . מצב זה גורם לאובדן הביטחו...  אל הספר
רסלינג