4 היקף תופעת האלמ"ב ומאפייניה

נעמי גל 130 עם עול הפרנסה ומתן תמיכה לילדיהן לאחר סיום מערכת יחסים אלימה ( ראו רובינשטיין 2015 ) . 163 חוב דמי לפי נתוני רשות האכיפה והגבייה נכון לשנת 2014 מזונות בישראל הוא בגובה 9 מיליארד ש"ח . ב ‑‑ 2015 יש 79,403 תיקים פתוחים בהוצאה לפועל בגין אי ‑‑ תשלום מזונות . ניתן לראות כי כ ‑‑ % 61 ( 48,628 ) מתיקי מלאי מזונות הינם של המל"ל ו ‑‑ % 4 . 34 ( 27,305 ) הם פסקי דין למזונות והשאר במסלול אישי ( 3,830 ) 164 כ ‑‑ % 5 . 165 כי כמחצית ( % 43 ) מהגברים בשנת 2017 המדינה מדווחת הגרושים בישראל לא משלמים מזונות ובהוצאה לפועל הצליחו לגבות דמי מזונות רק ב ‑‑ % 48 מהתיקים שנפתחו . אבות אלה מתנערים מחובתם לספק את צורכי ילדיהם לקורת גג, לתזונה ראויה, לחינוך ולבריאות, והסנקציות שהמדינה מפעילה אינן מספקות . מלאי תיקי המזונות נכון לסוף שנת 2017 עומד על 76,566 תיקים פתוחים, מתוכם כ ‑‑ % 75 מטופלים במסלול המזונות האישי . תיקי המל"ל מהווים כ ‑‑ % 63 ממלאי תיקי המזונות בלשכות ההוצאה לפועל . המדינה משתתפת בעיוות שנעשה לגרושות 163 . דוח פעילות לשנת 2014 של לשכות ההוצאה לפועל, . http : / / www . eca gov . i...  אל הספר
רסלינג