3 אלימות במשפחה בראי התיאוריות הפמיניסטיות

נעמי גל 40 וגוברת . ב ‑‑ 1989 נחקק החוק למניעת התעללות בקטינים וחסרי ישע ( תיקון מס' 26 לחוק העונשין ) , וב ‑‑ 1991 נחקק החוק למניעת אלימות במשפחה . ב ‑‑ 2001 נחקק החוק למניעת הטרדה מאיימת . היום אלמ"ב נתפסת כבעיה חברתית ומשפטית שההתמודדות עימה מחייבת טיפול רב ‑‑ תחומי . 42 יחס הגורמים השונים ויחס הפסיקה עדיין מלמדים כי לא נעשה די במבנה החברתי ולכן עדיין אין שינוי ממשי בתפיסה הבסיסית של יחסי הכוח בין בני הזוג בתוך המשפחה ( בושרי ובן ‑‑ ארי 2012 ) . אם כך, אלימות מתחילה במבנה החברתי, הנותן לגיטימציה לאי ‑‑ שוויון מגדרי בכל התחומים - הכלכלי, החברתי, המשפטי, הדתי, המשפחתי והאישי . נשיות עדיין מזוהה עם כניעות, פסיביות, צייתנות, מיניות וארוטיזציה . האלימות במידה רבה "מנורמלת" . בספרי ( גל 2003 ) הגדרתי לראשונה את המושג "סטייה נורמטיבית" כמצב שבו החברה רואה באלמ"ב התנהגות בלתי לגיטימית ואף מחוקקת חוקים למיגור התופעה, אך הענישה הקלה והסלחנות כלפיה מצביעות דווקא על תפיסת ההתנהגות כסטייה נסבלת וכרע הכרחי, ובמגזרים מסוימים אף מוענקת לה לגיטימציה . לדוגמה, "תקף את אשתו וירצה רק 43 - זה העונש שגזר...  אל הספר
רסלינג