הקדמה

נעמי גל 12 ומסמלת את אונו וגבריותו ומעניקה לו את מעמדו החברתי, ותחת שיגונן עליה הופך אותה הגבר למגן עבורו . המארח, כדי להגן על הגבר, מוכן גם למסור אפילו את בתו לפורעים . כעונש על מעשי הפורעים בני שבט בנימין, סירבו השבטים לתת את בנותיהם לבני שבט בנימין, אך "אפשרו" להם לחטוף לעצמם נשים מבנות שילה . אלימות בין בני זוג היא מצב מורכב של יחסי מתח וקונפליקט, ריחוק ועוינות, לצד משיכה, אהבה וחיבה . מכאן גם כותרת הספר, אלם אילמות ואלימות , המצביעה על מורכבות היחסים . עם המכה הראשונה גם הקורבן וגם התוקפן נכנסים לסוג של אלם - המצב מכניס את בני המשפחה לאילמוּת, שתיקה, וסגירות . תחת מעטה האילמוּת והסגירות המשפחה נכנסת למעגל אלימות הניזון מהאלם, מהאילמות ומהשתיקה, עד שהקורבן ( לרוב זו האישה ) פונה לסיוע לאחר שנים . במקרים רבים השתיקה מופרת כאשר מאוחר מדי עבור הקורבן / התוקפן, קרי כאשר חיי אחד מבני הזוג מסתיימים במוות או שהוא נפצע פציעה קשה מידי האחר . אלימות מטלטלת את ספינת המשפחה ומטביעה אותה, ופוגעת נפשית, פיזית, רוחנית וכלכלית במשפחה . מכאן החשיבות הרבה להתערבות אקטיבית של המוסדות בענישת התוקפן וב...  אל הספר
רסלינג