תפילה בטקסי ציבור

260 | בשם החוק בית משפט זה, אלא על יסודות עמוקים של המסורת ההיסטורית של האומה . פתגמו של השופט הולמס, "עמוד אחד של היסטוריה שווה לכרך של הסברים", מתאים במיוחד לתורת המשפט של סעיף הייסוד . הכרנו בכך שסעיף הייסוד נדרש "להתאים לאופן שבו ההיסטוריה נז חושפת את משמעותן התקופתית של הבטוחות המעוגנות בו" . "הקו שיש למתוח בין מה שמותר למה שלא ניתן להתיר הוא זה שעולה בקנה אחד עם ההיסטוריה, ומשקף נכונה את הבנתם של נח "ראיות היסטוריות שופכות אור לא רק עלהאבות המייסדים" . מה שהכותבים התכוונו שתהיה משמעותו של סעיף הייסוד, אלא גם על האופן שהם סברו שיש להחיל בו את הסעיף" על המנהגים נט על כן, "קיומה של מסורת מנהגית מראשית דרכה שלבימים ההם . אומתנו, אף על פי שאין היא סוף פסוק מבחינה חוקתית, הרי שהיא ס עובדה כבדת משקל בפרשנות" של סעיף הייסוד . ההיסטוריה והמסורת של עמנו מלאות בטקסים ציבוריים שהתאפיינו בתפילות הודיה ובקשה . שלל דוגמאות לנקודה זו הובאו בחוות דעת קודמות שלנו, אולם מאחר שבית המשפט כה בלתי-מודע להיסטוריה שלנו עד שהוא גורס שהחוקה מגבילה את "השימור וההעברה של אמונות דתיות לתחום הפרט", נראה שיש לס...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר