מסורת

מסורת | 251 המסורת היא חיה משונה . אפשר לבזבז אותה אך לא לרוכשה . אפשר לאבד אותה אבל אי אפשר למוסרה לידי אחר . בתחום הפעילות האנושית שאני פועל בו — המשפט — הדמוקרטיות המתגבשות במזרח אירופה מנסות לייסד מערכות משפט עצמאיות ואנו משתדלים לסייע בידן לעשות זאת . אולם למען האמת, לא נוכל לעזור להן הרבה . ביכולתנו לספר להן על מסורתנו בת מאתיים השנים בדבר עצמאות שיפוטית גאה, ולעודד אותן לחקות אותה ; אולם לא נוכל להעניק להן מסורת של עצמאות שתחליף את המסורות הוותיקות שלהן, שלפיהן המשפט כפוף לסמכות הפוליטית . כשאנו חושבים על המושג "שופט", עולה במחשבתנו פוסק חסר פניות המתווך בין כוח השלטון לבין זכויות האזרח ; במחשבתם שלהם עולה כלי שרת של שלטון המדינה . הצלחתם או כישלונם של מוסדות אנושיים תלויים במידה ניכרת במסורות הטובות או הגרועות שמפיחות בהם חיים . כמו כן, קשה עד בלתי-אפשרי לייסד מחדש מסורות טובות שאבדו . לפיכך, עלינו לשמור ולטפח את כל המסורות החשובות שלנו באותן דאגה ומסירות שהנחתים מקדישים לסיסמה Semper Fidelis , "נאמנים תמיד" . ברצוני לשוחח הבוקר על אחת המסורות הוותיקות ביותר שלנו, ולדעתי מהחשוב...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר