זאב זה לבוש בבגדי זאב

170 | בשם החוק מחדש את הוראות החוק הנוגעות לתובע העצמאי כשהן פגו בשנת 1999 ( ובמקום זאת משרד המשפטים אימץ תקנות משלו בדבר "תובע מיוחד" ) . לחוות דעת זו נגיעה מיוחדת לישראל ולדיון הציבורי הסוער המתקיים בה סביב הפרקליטות ורשויות התביעה הפלילית . אחת הביקורות המרכזיות נגד הסדרי התביעה בישראל היא שאין על התביעה איזונים ובלמים ראויים . ביקורת זו עומדת ביסוד דבריו של סקאליה להלן . הדמוקרטיה שלנו מתפארת בכך שהיא "שלטון חוקים, לא בני אדם" . אמריקנים רבים מכירים את הביטוי הזה, אם כי לא רבים מכירים את מקורו . הוא לקוח מסעיף XXX לפרק הראשון של חוקת מסצ'וסטס משנת 1780 , והנוסח המלא של הדברים הוא כדלהלן : בשלטונה של קהילה זו, הרשות המחוקקת לא תשתמש לעולם בסמכויות ביצוע ושיפוט או באחת מהן בלבד : הרשות המבצעת לא תשתמש לעולם בסמכויות שיפוט וחקיקה או באחת מהן בלבד : הרשות השופטת לא תשתמש לעולם בסמכויות חקיקה וביצוע או באחת מהן בלבד : למען יהא זה שלטון חוקים, לא בני אדם . האבות המייסדים של החוקה הפדרלית תפסו באופן דומה את עקרון הפרדת הרשויות, כערובה המרכזית החיונית לממשל צודק . בכתבי הפדרליסט מס' 47 , מ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר