סמכות הקונגרס

160 | בשם החוק המשפט העליון גיליתי עוינות כלפי מה שנתפס בעיניי כהגבלות שיפוטיות בלתי-מוצדקות על סמכות המחוקק . כך למשל, אינני בעד התניה של חוקתיות החקיקה בהליכים שלפיהם פעל הקונגרס, מעבר להליכים הדרושים על פי החוקה לצורך חקיקת החוקים של שני הבתים, באישור הנשיא או בעקיפת הווטו שלו . סירבתי להצטרף לחוות דעת המתנות את חוקתיות החקיקה בטיבם של השימועים שערך הקונגרס ובהלימותם של שימועים אלה עם הממצאים המפורטים במבוא לחוק . התייחסתי להליך זה כביקורת על שיעורי הבית של הקונגרס, תפקיד שאיננו הולם את בית המשפט שלנו . יתר על כן, אינני אוהד של מה שנהוג לכנות דוקטרינת ההאצלה הבלתי-חוקתית — או אם נבחר לדייק, אינני אוהד של הדוקטרינה שלפיה בית המשפט מחליט אם הקונגרס העניק לרשות המבצעת סמכות רבה מדי . השיקולים המעורבים בהחלטה כזו — למשל, אם האצלה רחבה כזו נדרשת לניהול מלחמה מתמשכת או לפתרון משבר כלכלי — אינם שפיטים בעיניי . וכך, אף כי קיים בלי ספק צו חוקתי המורה שההכרעות הפדרליות העיקריות לגבי החברה כולה תתקבלנה על ידי הקונגרס, הקונגרס עצמו הוא הקובע היכן עובר הגבול המגדיר מהן הכרעות אלו . הבלם המונע הא...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר