ייעודו של שופט

ייעודו של שופט | 147 וככל הידוע לי גם בכל חמישים מדינות ארצות הברית, שופטים מתמנים לתפקידם בלי שעברו כל סוג של הכשרה רשמית או חניכה . לא קיים בית ספר לשופטים, שבו על השופט העתידי לזכות בתעודה המאשרת שהמחזיק בה הוא אכן בעל תכונות המסייעות באומנות השפיטה ( או במדע השפיטה, אם אכן מדובר במדע ) . במקום זאת שופט הוא עורך דין המכיר את המושל, כמאמר הביטוי הוותיק . זה מזכיר לי את הסיפור שמספרים על עורך הדין שביקר באחוזתו של המושל בשעות הקטנות של הלילה . "אני מוכרח לשוחח עם המושל", התחנן עורך הדין, "מדובר במקרה חירום ! " לבסוף עוזרו של המושל נעתר והעיר את המושל, והלה ירד לבוש בחלוק . "מה עד כדי כך חשוב, שהוא לא מאפשר לחכות לבוקר ? " רטן המושל . "מדובר בשופט ג'ונס", קרא עורך הדין המתנשף, "הוא מת ואני מעוניין לתפוס את מקומו" . לכך השיב המושל : "אין בעיה, מבחינתי זה בסדר אם הקברן מסכים" . ברצוני לנצל את זמננו היום לדבר על שני נושאים הקשורים זה בזה . ראשית על התכונות שלדעתי נדרשות משופט טוב, ולאחר מכן על התעוותות התפיסה הציבורית בארצות הברית באשר להגדרתו של שופט "טוב" . אפתח במאפייניו של שופט טוב . ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר