משפט זר

משפט זר | 125 שלנו עד שלומדים שפה זרה ( תהא זו לטינית, גרמנית או כל שפה אחרת ) , איננו מבינים את מערכת המשפט שלנו עד שאנו רואים כיצד ניתן להסדיר את העניינים המדוברים בצורה אחרת . הדרך היחידה להעריך את ייחודיותה של מערכת המשפט שלנו — את מה שמניע אותה — היא לבחון מערכת משפט אחרת . יתרה מכך, אינני גורס שהמשפט הזר לעולם לא רלוונטי עבור פסקי דין אמריקניים . לעיתים הוא כן . דוגמה אחת היא בפרשנות של אמנוֹת . המטרה של אמנה היא לייצר הסכמה בין אומות בנוגע לדרך פעולה מסוימת . אם אני מפרש הוראה של אמנה שכבר התפרשה בצורה אחידה על ידי הצדדים האחרים לה, אני נוטה לקבל פרשנות זו כל עוד היא במתחם הסבירות . אם צדדים אחרים אימצו פרשנות בלתי-סבירה לחלוטין, מובן שלא אקבל אותה . אולם בתוך תחום העמימות שבטקסט, אני סבור שמנהג טוב הוא לעיין במה שאמרו הצדדים האחרים החתומים על האמנה ; אחרת נוצרת אמנה שמתפרשת בצורה שונה על ידי מדינות שונות, וזו כמובן לא המטרה של האמנה . אני גם סבור שמשפט זר לעיתים רלוונטי למשמעות של חוק אמריקני . למשל, אם החוק נועד להוציא לפועל הוראה של אמנה, פרשנותם של בתי משפט זרים לאותה אמנה ר...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר