תיאוריות חדשניות של זכות העמידה

120 | בשם החוק השופט סקאליה הבין את דוקטרינת זכות העמידה כמאפיין חיוני של הפרדת הרשויות שכוננה החוקה . ואכן, בעת כהונתו כשופט בבית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז קולומביה כתב מאמר הנושא את הכותרת "דוקטרינת העמידה כרכיב מהותי של הפרדת הרשויות" . במאמר הצביע על כך שחוסר ההצלחה של בתי המשפט לאכוף הגבלות מסורתיות בשאלה מי רשאי לתבוע עירב את בתי המשפט בסכסוכי מדיניות ויצר "משפטיזציית יתר של תהליכי השלטון העצמי" . ניתן רק לדמיין מה היה חושב סקאליה על מצבה של הדוקטרינה בישראל . בתיק שלהלן, ארגונים התומכים בשימור חיות בר ובמטרות סביבתיות אחרות עתרו נגד כלל פדרלי שפירש הוראה בחוק המינים בסכנת הכחדה . בהצבעת רוב של 6 מול 3 , בית המשפט פסק שהארגונים לא הצליחו להוכיח שהכלל פגע בהם באופן אישי, ועל כן לבתי המשפט הפדרליים אין הסמכות החוקתית להתייחס לעתירתם . חוקת ארצות הברית מחלקת את הסמכות שבידי השלטון הפדרלי ל"רשות מבצעת", "רשות מחוקקת" ו"רשות שופטת", אך אינה מנסה להגדיר את המושגים הללו . אומנם היא מגבילה את תחום השיפוט של בתי המשפט הפדרליים ל "מקרים" ו"מחלוקות", אולם חקירה מנהלית עשויה להיקרא "מקרה" ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר