החוקה והזכות להפלות

החוקה והזכות להפלות | 113 בבד, הם הכריעו כי רוב הסעיפים בחוק של מדינת פנסילבניה שאליהם התייחסה העתירה מותרים חוקתית ) . השופט סקאליה התנגד נמרצות להחלטתו של בית המשפט שלא להפוך את הלכת רו נגד וייד . התנגדותו זו מדגימה היטב את חשיבותן של דעות מיעוט . כשלושים שנה לאחר מכן, בפסק הדין בעניין דובס, בית המשפט אימץ את עיקרי אותה דעת מיעוט, והפך אותם לדעת הרוב . המדינות רשאיות, אם תחפוצנה בכך, להתיר הפלה על פי דרישה, אולם החוקה לא דורשת מהן לעשות זאת . התרת ההפלה וההגבלות על ביצועה נדרשות להיות מוכרעות בדומה לכל השאלות החשובות בדמוקרטיה שלנו : על ידי אזרחים המשתדלים לשכנע זה את זה ולאחר מכן מצביעים בבחירות . בחירתה של מדינה בין שתי עמדות שעליהן אזרחים סבירים עשויים שלא להסכים היא בחירה חוקתית, אפילו ( כפי שקורה לעתים קרובות ) כשהיא מפריעה ל"חירות" במובן המוחלט שלה . חוקים נגד ביגמיה למשל — שאינם מוסכמים על ציבורים שלמים של אזרחים סבירים — מתערבים בחירותם של נשים וגברים להינשא ולהתגורר אלה עם אלה, אולם במקרה ביגמיה איננה חירות המוגנת באופן מיוחד בחוקה . זוהי, בפשטות, הסוגיה במקרים שבפנינו : השא...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר