שלטון החוק כשלטון הכללים

82 | בשם החוק הפסיקות שנפסקו שם, תחת עץ האלון, נתפסו כטובות והוגנות מאוד — אם כי, ככל הידוע לי, ללואי התשיעי לא הייתה הכשרה כלשהי בדין הנוהג של אף מחוז בצרפת, או כל הכשרה משפטית אחרת . מקובל לומר שגם שלמה המלך, ללא היתרון של תואר במשפטים, עשה עבודה טובה למדי ושפט משפט צדק בכל מקרה ומקרה . זוהי דוגמה לצורה אחת של עשיית צדק — כל מקרה לגופו, כאשר כל הנסיבות מובאות בחשבון ויש זיהוי של התוצאה "ההוגנת" בהקשר ח שאמר : זה . עם זאת, מעניין מה היה חושב על כך תום פֵּיין, הבה נודיע חגיגית על יום מיוחד להכרזה על האמנה ; [ . . . ] וידע העולם כולו, שבה במידה שאנו מסכימים למלוכה, באמריקה החוק הוא מלך . כי כשם שבממשלות אבסולוטיות המלך הוא החוק, כן ראוי , בארצות חופשיות, ט שהחוק, ורק הוא, יהיה לְמלך . כרגיל, ליוונים היה רעיון דומה, והם ביטאו אותו בצורה מעט יבשה יותר . בספרו פוליטיקה אריסטו קובע שהחוקים חייבים להיות הריבונים, ובלבד שנחקקו כראוי, ואילו מי ששולט, אם הוא אדם אחד או אם רבים, צריך להיות ריבון רק בעניינים אשר החוקים אינם יכולים בשום אופן להכריע בהם באופן מדויק, משום שלא נקל להגדיר י חוקים מוחל...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר