רעיון החוקה

72 | בשם החוק שופטי בית המשפט העליון לא מגיעים ממאדים אלא מתוך אותה חברה עצמה השותפה לתפיסות החדשות הללו . בהתאם לכך, אם תפיסה רווחת בקרב העם למשך פרק זמן ארוך מספיק, היא זו שתגבר על האחרות . במילים אחרות, בחשבון אחרון בית המשפט לא יצליח להציל את החברה מעצמה — שכן בחשבון אחרון בית המשפט איננו יותר מאשר החברה עצמה . משעה שהתפשרות על עקרונות, ותפיסות מוטעות של חירות רווחים בבתיהם של האזרחים, משעה שתפיסות אלו הן הנלמדות בבתי הספר ובאוניברסיטאות, ברור כי סופן שיהפכו לגוף הידע והאמונה שאותו יביאו עמם שופטי בית המשפט העליון החדשים לכס השיפוט . כלומר, החוקה שורדת רק במידה שהיא שורדת בתפיסתכם וזוכה לאהדתכם . זו הסיבה לכך שכאשר לימדתי משפט חוקתי הוטרדתי כל כך לגלות כמה מהסטודנטים למשפטים באוניברסיטאות מרכזיות — הטובים, המבריקים והמתעניינים ביותר, כנראה, במשפטים — לא קראו מעולם, מתחילתו ועד סופו, חלק בסיסי כל כך במסורת החוקתית שלנו, את כתבי הפדרליסט . וזו הסיבה לכך שסברתי שמן הראוי להקדיש את זמני לשוחח עמכם הערב על רעיון החוקה . רעיון החוקה | 61 המבצעת וראש המדינה, ראש ממשלה ומלכה גם יחד ; אולם ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר