המבנה הוא הכול

המבנה הוא הכול | 57 לכל אזרח הזכות להגיש הצעות לגופי ממשל ולארגונים ציבוריים לצורך שיפור פעילותם, ולמתוח ביקורת על פגמים בהתנהלותם . רדיפה בגין ביקורת היא אסורה, והאשמים ברדיפה כזו ייתנו על כך את הדין . לאזרחים מובטחים חופש הדיבור, חופש העיתונות, וכן החופש להתאסף ולערוך מפגשים, תהלוכות רחוב והפגנות . מימוש חירויות פוליטיות אלה מובטח באמצעות העמדת מבני ציבור, רחובות וכיכרות מדינה לרשות העם וארגונים אזרחיים, באמצעות תפוצה נרחבת של מידע ובאמצעות האפשרות להשתמש בעיתונות, בטלוויזיה וברדיו . לאזרחים מובטח חופש המצפון, כלומר הזכות להצהיר או להימנע מלהצהיר על כל דת, ולנהל פולחנים דתיים או להפיץ תעמולה אתאיסטית . הסתה לעוינות או שנאה על בסיס דתי אסורה . חומר נהדר . אלה הן הוראות מתוך החוקה של ברית המועצות משנת 1977 . הן לא שוות את הנייר שעליו הודפסו, בדומה להבטחות זכויות אדם במספר גדול של מדינות קיימות הנשלטות בידי נשיאים המכהנים למשך כל ימי חייהם . מייסדי החוקה כינו הוראות כאלה "הבטחות נייר", וזאת מאחר שהחוקה האמיתית במדינות אלה — ההוראות שמסדירות את מוסדות השלטון — לא מונעת את ריכוז הסמכויות ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר