מורשת השופט אנטונין סקאליה

מורשת השופט אנטונין סקאליה | 13 היא יוצאת דופן במיוחד כאשר מביאים בחשבון שפעמים רבות — רבות מאוד — הוא היה בדעת יחיד או בדעת מיעוט . היו לסקאליה כמה ציוני דרך תקדימיים שבהם נשא את דבר בית המשפט . כמו למשל, 2 שקבעה כי התיקון השני החלטה בעניין מחוז קולומביה נ׳ הלר, לחוקה האמריקנית מגן על זכות אינדיבידואלית של הפרט להחזיק ברשותו נשק למטרות חוקיות כמו הזכות להגנה עצמית בתחומי הבית . החלטה תקדימית נוספת בעלת השלכות ניכרות היא לוז׳אן 3 שקבעה כי על מנת לתבוע בבית המשפט נדרש נ׳ מגיני חיות הבר, התובע להראות זכות עמידה . כלומר, כי נפגע באופן אישי וממשי מהמעשה השלטוני, ודרישה בעלמא של אדם כאחד מיני רבים לקיום החוק אינה מספיקה . בעשור האחרון לכהונתו היה גם פעמים רבות חלק מהרוב, במקרים שבהם זכה לשיתוף פעולה משופטים שמרנים כגון הנשיא ג׳ון רוברטס והשופטים קלרנס תומאס, סמואל אליטו ואנטוני קנדי . אולם למעשה פסקי דין רבים שלו, ובהם הזכורים ביותר, היו בדעת מיעוט, ולפעמים אפילו בדעת יחיד : מוריסון נ׳ 6 בומדיין נ׳ 5 לוראנס נ׳ טקסס ; 4 הורות מתוכננת נ׳ קייסי ; אולסון ; 8 7 ואוברגפל נ׳ הודג׳ס . בוש זהו הישג ...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר