הקדמה

8 | בשם החוק עצמה קבעה, הוא מורכב ומסובך . אולם פרשנות החוקה, הנעשית על ידי בית המשפט, היא בעלת תוקף חוקתי, כלומר ניצבת מעל חקיקת הקונגרס וחקיקת המדינות . התוצאה היא שבכוחו של בית המשפט להעניק לחוקה תוכן על פי דעתו ואמונותיו, ונוכח נוקשות החוקה פרשנות זו כמעט שאינה ניתנת לשינוי על ידי תיקון חוקתי . הגוף היחיד היכול לשנות את החוקה בקלות יחסית, באמצעות פרשנות חדשה, הוא בית המשפט העליון עצמו, שאינו כבול על ידי תקדימיו . כך הופכת החוקה הנוקשה מצד אחד לגמישה מזווית אחרת . הפסיקה העשירה של בית המשפט העליון האמריקני ממחישה היטב את יכולתו ליצור עקרונות חוקתיים וכעבור זמן לקבוע את היפוכם . אחד הידועים שבהם הוא העיקרון של חופש החוזים, שביסוסו כעיקרון חוקתי מזוהה עם פסק דין לוכנר ( Lochner v . New York ) משנת 1905 , שבו פסל בית המשפט העליון ברוב דעות חקיקה סוציאלית של מדינת ניו-יורק, שהגבילה את שעות העבודה של עובדי מאפיות ל- 10 שעות עבודה ביום או 60 שעות בשבוע . חקיקה זו, כך נקבע בפסק הדין, היא בטלה בהיותה מנוגדת לחופש החוזים . חופש זה אינו מוגן בחוקה האמריקנית, אך בית המשפט פירש ברוב דעות את התי...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר