הערות

324 | אפקט צ׳רצ׳יל 8 . : Hugh Dalton , Memoirs : The Fateful Years , 1931 – 1945, London pp . 335 – 336 1957, . 9 . ראו Andrew Roberts , Holy Fox : The Life of Lord Halifax . פרק 2 1 . , Lord Halifax , July 1938 ) date unconfirmed ( ; Lukacs , Five Days p . 64 . Joe Kennedy , Boston Globe , 10 November 1940 . 2 . Albert Speer , Inside the Third Reich , London : 1970 . 3 . 4 . ראו חנה ארנדט, אייכמן בירושלים, דוח על הבנליות של הרוע, מאנגלית : אריה אוריאל, תל-אביב : בבל, תש"ס ; , David Cesarani Becoming Eichmann : Rethinking the Life , Crimes and Trial of a Desk Murderer ," Boston , 2006 " . Winston Churchill , House of Commons , 18 June 1940, Hansard , . 5 HCDeb , Vol . 362 cc 51 – 64 ; http : / / hansard . millbanksystems . com / commons / 1940 / jun / 18 / war - situation . Winston Churchill , House of Commons , 11 November 1947 ; . 6 Robert Rhodes James ) ed . ( , Winston S . Churchill : His Complete Speeches , 1897 – 1963, Vol . 7 ) 1974 ( , p . 7566 . Otto Brautigam , So hat es sich...  אל הספר
הוצאת סלע מאיר