ביבליוגרפיה

ארכיטקסטורה 282 _____ גיאוגרפיה יישובית של הכפר המסורתי : מדגם הכפר טייבה , חיפה : הטכניון — הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, 1967 . גינת, יוסף . תמורות במבנה המשפחה בכפר הערבי , תל אביב : מכון שילוח, 1976 . גירץ, קליפורד . פרשנות של תרבויות , מאנגלית : יואש מייזלר, ירושלים : כתר, 1990 . גרוסמן, דוד . הכפר הערבי ובנותיו : תהליכים ביישוב הערבי בארץ - ישראל בתקופה העות'מאנית , ירושלים : יד יצחק בן – צבי, 1994 . הירשפלד, יזהר . "בית הארחה מסורתי בכפר בני נעים", ישראל — עם וארץ : שנתון מוזיאון הארץ ב - ג ) תשמ"ה - תשמ"ו ( , עמ' 151 - 156 . _____ בית המגורים הארץ - ישראלי : בתקופה הרומית - ביזאנטית , ירושלים : יד יצחק בן – צבי, תשמ"ז . וילנאי, זאב . אריאל : אנציקלופדיה לידיעת ארץ - ישראל , תל – אביב : עם עובד, 1978 . וינריב, אלעזר . חשיבה היסטורית : א — פרקים בפילוסופיה של היסטוריה , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, 1985 - 1987 . חבקוק, יעקב . חיים במערות הר חברון , תל אביב : משרד הביטחון — ההוצאה לאור, תשמ"ה . _____ מבית - השער לבית - האבן : משכנות הבדוים בתהליכי שינוי — מחקר אתנוגרפי , תל אב...  אל הספר
רסלינג