רשימת האיורים

ארכיטקסטורה 272 12 . אזור ואדי עארה, מפה המבוססת על מפת קרן הסקר הבריטית לחקר ארץ ישראל ) P . E . F ( , קנ”מ : 63,360 : ,1 1918 . 13 . מדרגות בית בכפר קרע, 2012 ) צילם : המחבר ( . בנייה ולכידות חברתית : אבנים ומה שביניהן 14 . כפר קרע באמצע המאה ה – 20 ) באדיבות אבו פנה, כפר קרע ( . 15 . כפר קרע באמצע המאה ה – 20 ) באדיבות אבו פנה, כפר קרע ( . 16 . כפר קרע באמצע המאה ה – 20 ) באדיבות אבו פנה, כפר קרע ( . 17 . חתונה בכפר קרע באמצע המאה ה – 20 ) באדיבות אבו פנה, כפר קרע ( . 18 . בית אבן מסורתי שטרם קורה בכפר נבי צמויל ) נבי סמואל ( . ראשי הקירות שצורתם צורת סהר יכוסו בקמרון ) מקור : כנעאן, הבית הערבי ] 1933 [ , IVחול ( . 19 . חורבות בית קשתות אבן בערערה, 2012 ) צילם : המחבר ( . 20 . עמוד אבן נושא שתי קשתות בכפר יאסיף, 1963 ) צילם : משה פרידן, ארכיון לשכת העיתונות הממשלתית ( . 21 . הידוק שכבת הטיט במכבש אבן ) אוסף מטסון ( . 22 . בית קמרונות אבן צולבים במתחם "אל – דַאר אל – כְּבִּי�ה" בערערה, 2012 ) צילם : המחבר ( . 23 . יציקת גג בית אבן בכפר הררי במחצית הראשונה של המאה ה – 20 ) אוסף מטסון ( ...  אל הספר
רסלינג