מרחב ומבנה חברתי: החצר והמשפחה

ארכיטקסטורה 92 האנליזה ההיסטורית, ומכירה בה כאחד הגורמים המניעים את גלגליה, וכל זאת בלי לעסוק בפוליטיקה עצמה, בלי להציב אותה במרכז הבמה . זאת היסטוריה שעוסקת בחיי היומיום בעבר, כהגדרתו של טרווליאן, ובכלל זה היא מבליטה 146 עניינה הוא את משקלם של יחסים כלכליים, אופי חיי הבית ותנאי העבודה . במבנה המשפחה ובתמורות שהתחוללו בו בתקופה רבת – תהפוכות . מה עניינה של ההיסטוריה בחיי "אנשים קטנים" ? ראשית, המסקנות שניתן לגזור מחייהם הן רחבות תוקף . שנית, גם זרמים עמוקים בחיי היומיום, ולא רק מאורעות מכריעים, עשויים להשפיע על מהלך ההיסטוריה . שלישית, גם בחיים רגילים לכאורה יש תנועה, שינוי ודרמה . רביעית, בראי עולמה הצר של המשפחה ניתן להתבונן בתהליכים היסטוריים רחבים ולבחון את עומק השפעתם מנקודת מבט לא שגרתית . וחמישית, הנאמר בחדרי – חדרים עשוי להיות שונה מהנאמר בפרהסיה . אשר על כן, העדות "הביתית" עשויה להיות מסמך היסטורי יקר ערך . דיוקן זה מבקש לארוג את חוט המחשבה המוליך מבניינים אל בני אדם — וליתר דיוק מצורות אדריכליות אל דפוסי תרבות — בתובנות אנתרופולוגיות על מבנים חברתיים ביישוב הערבי, ובתובנות גי...  אל הספר
רסלינג