בנייה ולכידות חברתית: אבנים ומה שביניהן

בנייה ולכידות חברתית 75 קטן וטיפלה במשק העופות . לעתים אף מכרה בעיר הקרובה את יבול הפירות 115 והירקות . אם לא די בכך, אף על פי שהחקלאות הייתה באחריותו של הגבר, נטלה אשת הפלאח חלק מכריע בעבודות בימי הקציר, בעונת הגפן והתאנה ובעת 116 כשהגברים הניפו את המגלים על מסיק הזיתים . בימי קציר החיטים, 117 אלומות השיבולים, ערמו הנשים והילדים הבוגרים חיטה וקשרוה לאלומות . החיטה הועמסו על בהמות משא, ואפילו נשים ונערות צעירות נשאו אלומות על ראשיהן בדרך אל הגורן . ישובה על הקרקע, בררה הפלאחה בעזרת נפה את 118 בראשית החורף, בימי מסיק הזיתים, כשהגברים עלו על עצי המוץ מהתבן . הזית, טלטלו את הענפים או שהכו בהם באמצעות מקלות דקים וארוכים כדי 119 אף היו נשים להפיל את הפרי, אספו הנשים והילדים את הזיתים אל סלי קש . שעלו על עצי הזית לצד הגברים והפילו את הפרי . הנשים היו אחראיות על עיבוד המזון . בימי הקיץ, בעונת הגפן והתאנה למשל, ייבשו ענבים לצימוקים ותאנים לדבלים . נוסף על עבודתן החקלאית, יצרו הנשים בכוחות עצמן רבים מכלי הבית . לאחר שנחבטה החיטה, בחרו את הגבעולים השלמים הארוכים ביותר . הן השרו אותם במים עד שנעש...  אל הספר
רסלינג