מבוא: הבניין הרעיוני

ארכיטקסטורה 22 שלמעשה ניתן להפיק מהם תובנות רבות ערך, הושפעה מהזרם הרחב של "היסטוריה מלמטה" . זרם זה, שעניינו בראשיתו היה ההמון, "החומר הקשה" של ההיסטוריה, עוצב בידי המסורת ההיסטוריוגרפית הצרפתית וצמח מתוך עניין בפעולתם של "אנשים קטנים" במהפכה הצרפתית . המהפכה הביאה את בני המעמדות הנמוכים, "חסרי המכנס" ) סן – קילוט ( , אל קדמת הבמה של ההיסטוריה, ובזכות העניין בה תועדו מעשיהם של אלה שלא נמנו עם האליטות החברתיות והמעמדות המיוחסים . גיבורי עלילה היסטורית זו, אין בהם "אדם גדול" אחד . הם כולם "אנשים קטנים" . חייהם עשויים בשיעור קומתם . אלה חיים רגילים . אין בחיבור זה התחקות אחר מאורעות דרמטיים, אלא פירוק והרכבה של שגרת חיי היומיום . קווי שבר היסטוריים, שאין להקל ראש בחשיבותם לכל מבקש דעת באשר הוא, כדוגמת מהפכות, מלחמות, אסונות טבע ומשברים כלכליים, אינם מופיעים כאן בקדמת הבמה, כי אם מאחורי הקלעים . בקדמת הבמה ניצבים אנשים 7 וחיים רגילים למדי אשר נלוֹשוּ כמוני וכמוך, רובם יופיעו תחת שמות בדויים, בידי תהליכים עמוקים ואיטיים ועוצבו בידי היסטוריה רבת – תהפוכות גם יחד . העניין בחייהם של אנשים פשוטי...  אל הספר
רסלינג