שער II: תובנות ולקחים: יישום ופיתוח במבצעים ובקרבות