1. גדוד עוצר דיביזיה: על מיצוי הכוח

דורון רובין 30 המתקפה התרחשה בגזרת עוצבת סיני, אוגדה 252 , בפיקוד קלמן מגן . מצפון לוואדי היו מוצבים כוחות מחטיבת השריון הסדירה 401 בפיקוד דן שומרון, ומדרום לו — על צומת המתלה צומת 'נווה-יורה' במפת קוד סיריוס — היה פרוס להגנה מזה יומיים גדוד הצנחנים 202 בפיקודו של דורון רובין . עם שחר החלה חטיבה 3 המשוריינת של הצבא המצרי בתנועתה במעלה הוואדי . במקביל לה, על ציר דרומי יותר, נשלחה לכיוון צומת המתלה חטיבת השריון 22 מדיביזיה ממוכנת 6 , בסיוע חי"ר . חטיבה זו הייתה אמורה לשמש כוח עתודה . חטיבה 3 התגלתה בסביבות 30 : 06 בידי תצפית של פלס"ר 401 ובידי תצפית של גדוד 202 בפיקודו של דורון אלמוג . גדוד 202 , שלא היה משוריין במקור, סיפח אליו שתי מחלקות טנקים, ובאמצעותן ובאמצעות הפלוגה המסייעת שלו — ג'יפי תול"ר, מרגמות 80 מ"מ וחוליות בזוקה — השמידו עשרה טנקים וכמה משאיות . השמדת הטור הושלמה על ידי סיוע אווירי ובעזרת אגד הארטילריה האוגדתי . כוח העתודה המצרי שהחל לתקוף את צומת המתלה, נבלם על ידי מחלקת טנקים בפיקודו של איתן ידיד לוי, שנשלחה בידי מג"ד 202 ונעזרה במחלקת המרגמות ובסיוע ארטילרי ואווירי יעיל ...  אל הספר
כנרת, זמורה דביר בע"מ