תוכן העניינים

פרק 7 'מוביל' ו'סיגל' : מקצועיות ואיזון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 פרק 8 'סיגל' וברעשית : מפקדים לא זורקים — נותנים להם גב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 שער III — הווה, עתיד וסוף דבר פרק 9 אך — נזכור את כולם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 פרק 10 טוב למות בעד ארצנו — רק שלא תמיד זה הכרחי : על פיקוד וניהול קרב, גאווה ומיתוסים, הקרבה וצל"שים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 פרק 11 תחקירים, לקחים — וסיכום הצל"שים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 פרק 12 אינטגריטי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 פרק 13 אני אחראי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 פרק 14 מאירק׳...  אל הספר
כנרת, זמורה דביר בע"מ