ביבליוגרפיה

איל בסן | 238 | מחבר ? ( תרגם מצרפתית דרור משעני ) , תל אביב : רסלינג, 2005 , עמ' 7 – 18 . — , גרעין הקול : ראיונות 1962 – 1980 ( תרגמה מצרפתית הילה קרס ) , תל אביב : רסלינג, 2007 . בורשטיין דרור, "בין ציפור לעופרת", הארץ, 2011 . 6 . 1 . ביילין אשר, "אורי - ניסן גנסין [ שברי זיכרונות ] ", ברנר בלונדון : סיפור - זיכרון, תל אביב : הספריה הקטנה, הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה, 2006 , עמ' 83 – 93 . בלאנשו מוריס, הספר העתיד לבוא : אסופה ( תרגמה מצרפתית מיכל בן - נפתלי ) , תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2011 . בנשלום בנציון, אורי ניסן גנסין : מונוגרפיה, קרקוב : מפלט, התאגדות הסופרים העברים, 1934 . בסט סטיבן ושרון מרקוס, "קריאה של פני השטח : מבוא" ( תרגם שגב עמוסי ) , אות, 9 ( 2019 ) , עמ' 17 – 42 . בקון יצחק, הצעיר הבודד בסיפורת העברית, 1899 – 1908 , תל אביב : בית ההוצאה, אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל אביב, 1978 . בר - יוסף חמוטל, מטאפורות וסמלים ביצירתו של א . נ . גנסין, תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1987 . ברנדוין חיים, משורר השקיעה : א . נ . גנסין ומסכת יצירתו, ירושלים : ראובן מס, 1964 . ברנר יוסף...  אל הספר
מוסד ביאליק