פרק רביעי: מזג האוויר אצל גנסין, או האָָפקט של הסגנון

| 191 | גנסין סטייל ידי מספר בגוף ראשון, הוא קצר מאוד, עלילתו נמשכת שעות ספורות בלבד, והוא בנוי לתלפיות כסיפור פואנטה הדוק וממוקד המסתיים בשיא דרמטי ומזעזע . עלילת הסיפור, בקוויה הכלליים, פורשׂת את קורותיו של אפרים, צעיר יהודי טיפוסי, באחד מטיוליו בגנים שליד עיירת מולדתו . היא נפתחת בשוטטות בגנים, נמשכת במפגש עם ארכיחוטם, יהודי גס ומגודל המטפל באדמותיו של הדוכס המקומי, ועם בתו המפגרת של ארכיחוטם, סוּלי, ומסתיימת בסצנת גילוי עריות אלימה ומחרידה שאפרים צופה בה בסתר, בעודו שרוע על הדשא שבצלע הגבעה המשקיפה אל הגנים . סצנה זו מביאה את "בגנים" אל שיאו הדרמטי, אל רגע של פואנטה מטלטלת המייצרת רושם של סיגור רב עוצמה, כמו שכותב דן מירון : לקורא הקשוב ברור שלקראת סיום זה התפתח הסיפור כולו מתחילתו האטית, התיאורית [ . . . ] ועד לעיקרו — העימות המחודש עם ארכיחוטם ובתו, המגיע לשיאו במראה הנגלה לגיבור בסצנת הסיום . הריתמוס של הסיפור במהלכו המואץ והולך מכוּון כולו להגברת רושמו של שיא זה, שהוא נקודת סיום ריתמית חדה של מהלך שהחל באטיות ובכבדות מכוונות . 10 ואמנם, למרות המחלוקות הפרשניות שוררת בקרב מבקרי ...  אל הספר
מוסד ביאליק