פתח דבר

איל בסן | 10 | לכל העברים : תנועה של תשוקות, עוצמות ודה - טריטוריאליזציות שונות ומשונות הסוחפת בזרימתה גם את הטקסט הספרותי . סיפוריו של גנסין, אשר, כמו גיבוריו, נתפסו בדרך כלל כסגורים, אטומים ומשתבללים לתוך עצמם, נתגלו דרך המפגש עם מחשבת דלז וגואטרי כטקסטים תזזיתיים ודינמיים להפליא, שאופקי המשמעות והפעולה שלהם משתרעים הרבה מעבר לפרדיגמות הגדולות והמוכרות התוחמות לכאורה את גבולותיהם . יותר מכול הם התגלו כטקסטים הנענים לרגישויותיה של המחשבה המבקשת לקרוא בהם . אף כי עם השנים התרופפה מעט ההיצמדות שלי לאופני המחשבה הדלזיאניים - גואטריאניים ( כמו שממחישה אולי התנועה המתוחה בין שני חלקי הפרק השלישי ) , ואף כי מרבית פרקי הספר פונים לרגישויות תיאורטיות וביקורתיות אחרות, השיעור העקרוני הזה מלווה את כל התנסויותיי בקריאת גנסין . במובן זה פרקי הספר משרטטים את תנועתה של מחשבת קריאה . לא פחות משהם מבקשים לומר דבר מה חדש על גנסין ויצירותיו, הם מבקשים לחשוב — בעזרת גנסין ודרך גנסין — את אפשרויות הקריאה הפתוחות בפנינו כיום . במבט מוכלל, גנסין מתעצב בספר זה, אם להידרש למונחי הפרק הראשון, כמעט כתירוץ : כה...  אל הספר
מוסד ביאליק