גנסין סטייל

גנסין סטייל איל בסן איל בסן גנסין סטייל מבט אחר עיונים בביקורת ובפרשנות עורך הסדרה : דן מירון איל בסן גנסין סטייל מוסד ביאליק • ירושלים Eyal Bassan GNESSIN STYLE עריכת הלשון : נעה רוזן הבאה לדפוס : חגית גאון הכנת המפתח : יונתן תדמור הספר יוצא לאור בסיוע רשות המחקר, אוניברסיטת חיפה מסת"ב 9 - 328 - 536 - 965 - ISBN978 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים, תשפ"ב סדר ועימוד : רונית גלעד לוחות והדפסה : אופסט שלמה נתן בע"מ 2021 Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem www . bialik - publishing . co . il Printed In Israel  אל הספר
מוסד ביאליק