אחרית דבר: על שלוש צורות של אינטרנטיקה

אחרית דבר : על שלוש צורות של אינטרנטיקה | 107 | נושאית או צורנית ברורה לאינטרנט ושירים שנוצרים בטכניקות כתיבה אינטרנטיות או ממוחשבות . שלושת סוגי המפגש האלה שואבים השראה ממחקרים שביקשו לעמוד על הפונקציות שממלא האינטרנט כדרך לחקירתו, כמו למשל הגדרתה של אנט מרקהם את האינטרנט ככלי, כמקום וכדרך חיים . 1 בטבלה המופיעה להלן מושווים המאפיינים השונים של שלושת המופעים של השיר האינטרנטי, והתמות המוצגות בפרקים הקודמים משמשות בערבוביה בכל אחד מהם . אינטרנטיקה שירים שהנושאפרמטר שלהם הוא שירים שהופיעו האינטרנט שירים שנוצרים לראשונה באינטרנט באמצעות האינטרנט דפוס ורשתרשתדפוס מקום הפרסום משוררים השואפים קהילה משוררים השואפים להכרה ספרותית להכרה אלטרנטיבית ברשת ואחר כך להכרה מקהילת הספרות מתכנתים ואומני רשת טכנולוגיתעממית / פופולריתספרותית / מקצועית השכלה מיומנות טכנית מיומנות חברתיתמיומנות לשונית מיומנות דומיננטית וטכנולוגית ההווה והעתיד חברתית מסורתיתעתידנית אג'נדה ספרותית הקרוב ננופואטיים עד היקף השיר רצפים ארוכיםננופואטיים רצפים ארוכים מקוריות בטקסט מקוריות ובעיסוק הראשוני מקוריות רעיוניתאותנטיות ב...  אל הספר
מוסד ביאליק