קוד: חדירה אל מנגנונים אינטרנטיים

אינטרנטיקה | 102 | מהמשורר — לשוניות, אינטלקטואליות ורגשיות — כעת, בעידן האינטרנט, המשורר נאלץ לרכוש יכולות תכנות שיאפשרו לו ליצור את היצירה הרלוונטית לזמנו . היצירה המתוכנתת משקפת יותר מכול את אופי התקופה, אולם לרוב היא משלמת על כך בהיעדר קוהרנטיות או עלילה, המותיר לעיתים את רמת העניין של קורא השירה בהבנת הקונספט של הפרויקט, ולא בקריאת השירים או בהנאה אסתטית . היצירה המתוכנתת היא קונספטואלית במהותה, 59 והיא לא מכוונת ליצירת רגש דווקא או לכתיבה נרטיבית ביוגרפית המאפיינת את השירה בתקופה זו, ובייחוד ברשתות החברתיות . קורא השירה אינו מסתפק לרוב בקונספט מסוים או בתיאור מאפייני התקופה, והוא דורש מהספרות ממד עלילתי מנטלי או רוחני מפותח יותר . אומנם השירה המתוכנתת מציעה קשת של ערכים, כגון שחרור מן האני, שחרור מן הביוגרפי והחלפת ייצור הטקסט במחזור הטקסט ועוד . אלא שבשל הטמפרטורה הנמוכה של השירים האלה, הנובעת מן הניכור והאירוניה של השפה המתוכנתת, ושל השפה עצמה, שלא נכללים בה נמען או מוען, קשה על פי רוב לקורא המסורתי לראות בשירה המתוכנתת שירה משמעותית לחייו שלו . משוררי הרשת משתמשים בכוח הזהות ה...  אל הספר
מוסד ביאליק